НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ (блоки)

 

 

box prosvita

ПРОСВІТНЯ ФУНКЦІЯ:

• просвітництво

• сприяння отриманню освіти

• формування національної свідомості

• формування моральної, політичної та правової культури

• виховання ініціативності

• лобіювання українських інтересів на міжнародній арені шляхом залучення активістів, співпраця з дипломатичним корпусом

 

 

box integr

ІНТЕГРАТИВНА ФУНКЦІЯ:

• об'єднання, консолідація суспільства

• розширення спілкування

• підвищення ролі громадської думки

• підтримка громадських починань

• здійснення реабілітації учасників АТО шляхом надання спеціалізованої психологічної допомоги та сприяння залученню до цього процесу інших інституцій

• участь у заходах всесвітньої торгової організації

 

 

box proekt

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

• розробка та реалізація проектів по здійсненню громадського контролю над державними установами з метою зменшення бюрократії та корупції

• вплив на державну політику та розви ток суспільства

 

 

 

 

box jur

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА:

• захист просування прав людини в Україні на міжнародній арені (рада з прав людини в ООН Женева)

• ВГО надає роз’яснення громадя нам щодо їх прав та свобод

• здійснює представництво інтересів учасників АТО, тимчасо во переміщених осіб у всіх державних установах

• захищає права громадян у судах

 

 

box potok

ПОТОЧНИЙ ПРОЕКТ ВІЛЬНІ

• здійснюємо волонтерську допомогу по вступу інвалідів АТО до вищих навчальних закладів.
Навчання безкоштовне. Зарахування проводять на підставі співбесіди:
- юридичний факультет
- економічний факультет
- факультет соціальних відносин